Walne Zgromadzenie Członków Europejskiej FEFAC - Izba Zbożowo-Paszowa

Przejdź do treści

Walne Zgromadzenie Członków Europejskiej FEFAC

 

Rada i Walne Zgromadzenie FEFAC 3 czerwca 2020 r
W dniu 3 czerwca br. w formie zdalnej przeprowadzone zostało posiedzenie Rady FEFAC oraz Walne Zgromadzenie Członków tej organizacji.

W posiedzeniu Rady FEFAC udział wziął Pan Wojciech Zarzycki Wiceprezydent Izby, który jest przedstawicielem Izby Zbożowo-Paszowej w Radzie FEFAC.
W Walnym Zgromadzeniu Członków Europejskiej Federacji Producentów Pasz FEFAC udział wzięli: Pan Wojciech Zarzycki oraz Pani Anna Zymerman. Podczas Walnego Zgromadzenia  przedstawione zostało Roczne Sprawozdanie Prezydenta FEFAC oraz doroczne sprawozdanie z działalności organizacji, jak również sprawozdania z działalności poszczególnych komitetów i grup roboczych działających w jej strukturach (dokumenty dostępne w Aktualnościach na stronie Izby tylko dla członków IZP).

Odbyło się również głosowanie w sprawach wymaganych statutowo czyli przyjęte zostały dokumenty finansowe podsumowujące 2019 rok tj.: raport finansowy, bilans i rachunek zysków i strat, raport audytora oraz budżet na rok 2020. Wybrany został także audytor do przeglądu ksiąg na lata 2020-2021.

Walne Zgromadzenie zatwierdziło zmianę struktury organizacyjnej FEFAC a tym samym zmianę statutu. Przestała funkcjonować Rada, której członkiem z ramienia Izby był p. Wojciech Zarzycki oraz Prezydium, w którym Izbę reprezentował p. Witold Obidziński.

Zamiast Rady i Prezydium został powołany przez Walne Zgromadzenie nowy Zarząd.

Walne FEFAC było spotkaniem nie tylko sprawozdawczym ale również wyborczym.  Podczas obrad wybrane zostały władze organizacji Prezydent, Wiceprezydenci oraz członkowie Zarządu, jak również Skarbnik.

Prezydentem Europejskiej Federacji Producentów Pasz FEFAC został Pan Asbjørn Børsting przedstawiciel duńskiej organizacji branżowej DAKOFO. Wiceprezyd entami FEFAC zostali pp. Zoltan Pulay z węgierskiej organizacji branżowej HGFA, Pedro Cordero z hiszpańskiej organizacji CESFAC oraz Anton Einberger z niemieckiej organizacji branżowej DVT.
Pan Wojciech Zarzycki (Wiceprezydent Izby / AdiFeed Sp. z o.o.) został wybrany na członka Zarządu Europejskiej Federacji Producentów Pasz FEFAC.
(opracowanie własne IZP A. Zymerman)
Izba Zbożowo Paszowa
Wróć do spisu treści