Izba Zbożowo-Paszowa

Przejdź do treści
Newsletter i informacje cykliczne
Szanowni Państwo,
obecnie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi prowadzi konsultacje społeczne projektu Planu Strategicznego dla Polski na lata 2023-2027 w ramach prac nad wdrażaniem Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) na kolejną perspektywę finansową. Uwagi do ogólnych założeń WPR na lata 2023-2027 oraz proponowanych instrumentów wsparcia finansowego można zgłaszać do biura Izby do 25 stycznia br., do czego Państwo zachęcam.

W minionym tygodniu komentarz branżowy Izby opublikowała Polska Agencja Prasowa oraz portale: farmer.pl, wnp.pl. Z kolei w Tygodnik Poradnik Rolniczy pojawił się obszerny artykuł nt. przeprowadzonych przez Izbę Zbożowo-Paszową konsultacji branżowych z dziennikarzami nt. ustawy o paszach i wykorzystania krajowego białka w żywieniu zwierząt.
W ubiegłym tygodniu TVP3 wyemitowała materiał z komentarzem Sekretarza Generalnego Izby Radosława Grzegorczyka.

Newsletter IZP
18/01/2021
Wiadomości FEFAX FEFACTS
04/12/2020
Wsk. kalkulacji ceł importowych
14/01/2021
COCERAL szacunki

Szacunki zbiorów COCERAL - grudzień 2020
Newsletter KZPRiRB
Aktualności z rynku rzepaku
i biopaliw - 11/2020 (65),
12 listopada 2020 r.
Imprezy IZP
Relacje ze spotkań


Dyrektywy UE
Dyrektywa UE 2019/633 ws nieuczciwych praktyk handlowych w stosunkach B2B w łańcuchu dostaw produktów rolnych i spożywczych
Projekty, opracowania
Projekt ProRape Seed więcej
Podsumowanie ProLegu więcej
 GRAIN & OILSEEDS MARKET in POLAND więcej
Informacje FEFAC
28/10/20
Informacja z posiedzenia Komitetu FEFAC ds. Przemysłowych Mieszanek Paszowych
02/10/20
FEFAC Feed Sustainability Charter 2030
Informacje COCERAL
02/12/20
Informacja z posiedzenia Komitetu ds. Rynku i Polityki Rolnej
02/12/20
Informacja z połączonego posiedzenia komitetu ds. Rynku i Polityki Rolnej oraz Komitetu legislacyjnego ds. Bezpieczeństwa Żywności i Pasz
16/11/20
Wniosek COCERAL do Komisarza ds. Handlu o wyłączenie grupy produktów rolnych z restrykcji odwetowych w związku ze sporem między UE a USA w ramach tzw. EU/US WTO Aircraft Dispute.
21/10/20
Informacja z posiedzenia Grupy Roboczej ds. Wspólnej Polityki Rolnej przy COCERAL
05/11/20
29/10/20 odpowiedź Komisarza J. Wojciechowskiego na wspólne pismo COCERAL - FEDIOL - FEFAC w sprawie działań rządu Rumunii związanych z ingerencją w relacje handlowe
05/11/20
18/09/20 Kolejna wspólna interwencja COCERAL - FEDIOL - FEFAC w sprawie działań rządu Rumunii związanych z ingerencją w relacje handlowe, oparte na zasadach wspólnego rynku
Pozostałe informacje
12/01/21
Konsultacje wewnętrzne Izby projektu Planu Strategicznego WPR dla Polski na lata 2023-2027
08/01/21

Odpowiedź Głównego Lekarza Weterynarii na pismo Izby w sprawie eksportu dodatków paszowych na Ukrainę  
18/12/20
Projekt Planu Strategicznego Polski przedłożony do konsultacji publicznych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
18/12/20
Zalecenia Komisji Europejskiej dotyczące Planu Strategicznego dla Polski na kolejną perspektywę finansową WPR
03/12/20

Wspólne oświadczenie europejskich organizacji rolniczych ws. projektowanej zmiany przepisów dotyczących komitologii
03/12/20

Odpowiedź Ministerstwa Finansów na zapytanie Izby ws. konieczności stosowania korekty faktur dokumentujących dostawę pasz, w tym śruty sojowe
01/12/20

Informacja z posiedzenia Branżowego Porozumienia ds. walki z ASF
01/12/20
Informacja ze regionalnego spotkania stowarzyszenia Donau Soja Association
26/11/20
Prezes Izby Zbożowo-Paszowej wzięła 26.11.2020r. udział w posiedzeniu Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
23/11/20
Wniosek Izby Zbożowo-Paszowej do Ministra ds. Unii Europejskiej w sprawie zmian przepisów dot. wprowadzania na rynek UE-27 nowych produktów (przepisy związane z komitologią).
18/11/20
Apel do posłów z prośbą o poparcie poparcie nowelizacji ustawy z dnia 22 lipca 2006 r.
03/11/20
Apel Izby Zbożowo-Paszowej do Premiera M. Morawieckiego o pilną nowelizację ustawy o paszach
03/11/20
Apel Izby Zbożowo-Paszowej do Ministra G. Pudy o pilną nowelizację ustawy o paszach
Wróć do spisu treści