Izba Zbożowo-Paszowa

Przejdź do treści

Izba Gospodarcza Handlowców, Przetwórców Zbóż i Producentów Pasz
jest organizacją branżową funkcjonującą od 1997.  
Do Izby aktualnie należy ok. 60 firm członkowskich z sektorów produkcji pasz, przemysłu olejarskiego, młynarstwa i przechowalnictwa zbóż oraz krajowego
i międzynarodowego obrotu zbożami i surowcami paszowymi, a także od niedawna przemysłu biopaliwowego.
Członkowie IZP mają dostęp do cotygodniowego serwisu informacyjnego oraz do okresowych ocen rynku zbożowego opracowywanych przez m. innymi COCERAL, MRiRW,UE.
Dla członków dostępne są również wzory umów, systemy oceny jakości itd.
IZP jest znaczącym parnerem  podczas konsultacji merytorycznych z polskimi ministerstwami i Unią Europejską.
Wiele interwencji Izby zakończyło się sukcesem.Aktualności
13/09/2021 Uwagi Izby do projektu Planu Strategicznego WPR 2023-2027 w ramach drugich konsultacji społecznych Więcej...

19/08/2021 Nowe przepisy dotyczące stosowania w paszach mączek mięsno-kostnych: treść rozporządzenia Komisji Europejskiej.  Więcej...

16/08/2021     Propozycje organizacji branżowych w zakresie działań na rzecz możliwych kierunków wsparcia rozwoju uprawy i   przetwórstwa rodzimych roślin bobowatych    Więcej po podaniu hasła ...

15/06/2021       Informacja z posiedzenia Komitetu FEFAC ds. Przemysłowych Mieszanek Paszowych
10/06/2021       Informacja z połączonego posiedzenia Zarządu oraz Kolegium Dyrektorów FEFAC
10-11/06/2021  Informacja z posiedzenia Walnego Zgromadzenia FEFAC Więcej po podaniu hasła ...

Strategia Od pola do stołu oraz Strategia na rzecz bioróżnorodności. Ukazała się ocena wpływu wybranych założeń przygotowana przez COCERAL.  Więcej ...

Ukazała się odpowiedź Ministerstwa Finansów na wniosek Izby Zbożowo-Paszowej w sprawie kwalifikacji stawki VAT na importowany olej sojowy. Więcej ...

Deklaracja członków Izby ws. działań wynikających z Karty Zrównoważonego Rozwoju FEFAC 2030 Więcej...

Odpowiedź Ministerstwa Spraw Zagranicznych ws. ujednolicenia procedur związanych z uzyskiwaniem Certyfikatu Wolnego Handlu Więcej...

Izba Zbożowo-Paszowa w ramach realizowanego zadania PREcisionMIX 2.0 prowadzi działania mające na celu opracowanie i wdrożenie na skalę przemysłową znaczącego udoskonalenia technologicznego w procesie produkcji premiksów zwierzęcych. W tym celu istotna jest identyfikacja problemów technologicznych branży w procesach produkcyjnych. Osiągnięcie celu będzie możliwe dzięki przeprowadzeniu badania sektora rolno-spożywczego w zakresie mikronaważania.
Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o udział w anonimowym badaniu i wypełnienie kwestionariusza badawczego na poniższej stronie:


! Ukazała się informacja FEFAC z posiedzenia Kolegium Dyrektorów FEFAC w dniu 10 września 2021 roku. Więcej po podaniu loginu i hasła

Ukazała się informacja COCERAL z połączonego posiedzenia komitetu ds. Rynku i Polityki Rolnej oraz Komitetu legislacyjnego ds.  Bezpieczeństwa Żywności i Pasz. Więcej po podaniu loginu i hasła

Ukazała się informacja COCERAL z posiedzenia Komitetu ds. Rynku i Polityki Rolnej. Więcej po podaniu loginu i hasła

Ukazała się informacja COCERAL Informacja z posiedzenia Zarządu COCERAL. Więcej po podaniu loginu i hasła

Ukazała się informacja COCERAL z posiedzenia Grupy Roboczej ds. Wspólnej Polityki Rolnej przy COCERAL Więcej po podaniu loginu i hasła

Ukazała się informacja COCERAL Informacja z posiedzenia Zarządu COCERAL i Walnego Zgromadzenia COCERAL Więcej po podaniu loginu i hasła

Ukazała się Prognoza krótkookresowa KE i dane Komisji Europejskiej na temat aktualnej sytuacji na rynku zbóż, roślin oleistych i białkowych Więcej ...

Ukazała się informacja COCERAL z posiedzenia Grupy Roboczej ds. Wspólnej Polityki Rolnej przy COCERAL w dniu 11 maja 2021 r. Więcej po podaniu loginu i hasła

Zapraszamy do przeczytania aktualizacji wytycznych dotyczących Soy Sourcing Guidelines wdrożonych przez FEFAC w 2015 r. Więcej...

Ukazała się informacja COCERAL dot. porozumienia między UE i USA ws. taryf w związku ze sporem Airbus / Boeing WTO. Więcej po podaniu loginu i hasła

Ukazały się prognozy COCERAL dla upraw zbóż, roślin oleistych i roślin białkowych w 2021 roku w Europie Więcej po podaniu loginu i hasła

Izba Zbożowo-Paszowa
Nowe wskaźniki ceł importowych 26.08.2021. Więcej...

W Strefie Członka IZP dostępne są dokumenty na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby Zbożowo-Paszowej w dniu 20 maja 2021 r. Więcej...
oraz dokumenty na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby Zbożowo-Paszowej w dniu 20 maja 2021 r. Więcej...

Zapraszamy do zapoznania się z Informacją GIW ws. praktycznych zasad spełniania wymagań bioasekuracji i z Odpowiedzią MRiRW na wniosek ws. okresu przejściowego na wprowadzenie unijnych przepisów dotyczących ASF Więcej...

Zapraszamy do zapoznania się z Pismem członków Branżowego Porozumienia ds. walki z ASF skierowane do Ministra Rolnictwa ws. nowych przepisów związanych ze zwalczaniem ASF Więcej...

Zapraszamy do zapoznania się z uwagami Izby Zbożowo-Paszowej do projektu Krajowego Planu Odbudowy. Więcej...

Ukazała się opinia FEFAC do projektowanych na poziomie UE  przepisów umożliwiających przywrócenie w żywieniu zwierząt mączek mięsno-kostnych (PAP) Więcej...

Komunikat GIW ws. zmian harmonogramu wdrożenia procedur kontroli produktów rolno-spożywczych na granicy UK. Więcej...

Polecamy uwadze kompleksową informację rynkową przygotowaną przez zespół Izby Zbożowo-Paszowej: "Opracowanie na temat aktualnej sytuacji oraz prognoz dla wybranych branż sektora rolno-spożywczego z uwzględnieniem wpływu pandemii COVID-19 oraz rekomendacje zmian określonych regulacji prawnych wpływających na funkcjonowanie rynków rolnych". Więcej...

Zapraszamy do zapoznania się z uwagami Izby do projektu Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027 oraz PROW 2014-2020. Więcej...

Zapraszamy do zapoznania się z Informacją z Zespołu ds. technologii przetwórstwa i upowszechniania stosowania w chowie zwierząt gospodarskich rodzimych surowców białkowych. Więcej...Izba Zbożowo-Paszowa
Imprezy IZP
Relacje ze spotkań


Informacje UE
02.04.2021
Dane Komisji Europejskiej na temat aktualnej sytuacji na rynku zbóż, roślin oleistych i białkowych.
31.03.2021
Prognoza krótkookresowa Komisji Europejskiej dla rynków rolnych UE w 2021 roku
Dyrektywa UE 2019/633 ws nieuczciwych praktyk handlowych w stosunkach B2B w łańcuchu dostaw produktów rolnych i spożywczych
Projekty, opracowania
Projekt ProRape Seed więcej
Podsumowanie ProLegu więcej
 GRAIN & OILSEEDS MARKET in POLAND więcej
Pozostałe informacje
13/09/21
Uwagi Izby do projektu Planu Strategicznego WPR 2023-2027 w ramach drugich konsultacji społecznych
19/08/21
Nowe przepisy dotyczące stosowania w paszach mączek mięsno-kostnych: treść rozporządzenia Komisji Europejskiej.
08/06/21
Odpowiedź Ministerstwa Finansów na wniosek Izby Zbożowo-Paszowej w sprawie kwalifikacji stawki VAT na importowany olej sojowy.
07/06/21

Deklaracja członków Izby ws. działań wynikających z Karty Zrównoważonego Rozwoju FEFAC 2030
28/05/21

Odpowiedź Ministerstwa Spraw Zagranicznych ws. ujednolicenia procedur związanych z uzyskiwaniem Certyfikatu Wolnego Handlu  
26/05/21
Pismo do MRiRW ws. konieczności przeprowadzenia kompleksowej oceny wpływu unijnych strategii Od pola do stołu oraz Strategii na rzecz bioróżnorodności
29/04/21
Odpowiedź MRiRW na wniosek ws. okresu przejściowego na wprowadzenie unijnych przepisów dotyczących ASF
22/04/21
informacja GIW ws. praktycznych zasad spełniania wymagań bioasekuracji
15/04/21
Pismo członków Branżowego Porozumienia ds. walki z ASF skierowane do Ministra Rolnictwa ws. nowych przepisów związanych ze zwalczaniem ASF
30/03/21
Uwagi Izby Zbożowo-Paszowej do projektu Krajowego Planu Odbudowy
23/03/21

Komunikat GIW ws. zmian harmonogramu wdrożenia procedur kontroli produktów rolno-spożywczych na granicy UK.
05/03/21
Propozycje Izby do budowanego w Inspektoracji Weterynarii systemu informatycznego IW-SYSTEM
05/03/21
Uwagi Izby do projektu ustawy o przeciwdziałaniu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi pismo przewodnie
05/03/21
Uwagi Izby do projektu ustawy o przeciwdziałaniu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi załącznik
18/02/21
Główny Inspektorat Weterynarii - zaktualizowana informacja o możliwości wwozu na rynek Ukrainy aminokwasów pochodzenia roślinnego bez świadectwa weterynaryjnego
11/02/21
Uwagi Izby do projektu Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027 oraz PROW 2014-2020
05/02/21
Opracowanie Izby na temat aktualnej sytuacji oraz prognoz dla wybranych branż sektora rolno-spożywczego z uwzględnieniem wpływu pandemii COVID-19
22/01/21
Główny Inspektorat Weterynarii - informacja o możliwości wwozu na rynek Ukrainy aminokwasów pochodzenia roślinnego bez świadectwa weterynaryjnego
08/01/21

Odpowiedź Głównego Lekarza Weterynarii na pismo Izby w sprawie eksportu dodatków paszowych na Ukrainę  
18/12/20
Projekt Planu Strategicznego Polski przedłożony do konsultacji publicznych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
18/12/20
Zalecenia Komisji Europejskiej dotyczące Planu Strategicznego dla Polski na kolejną perspektywę finansową WPR
03/12/20

Wspólne oświadczenie europejskich organizacji rolniczych ws. projektowanej zmiany przepisów dotyczących komitologii
03/12/20

Odpowiedź Ministerstwa Finansów na zapytanie Izby ws. konieczności stosowania korekty faktur dokumentujących dostawę pasz, w tym śruty sojowe
26/11/20
Prezes Izby Zbożowo-Paszowej wzięła 26.11.2020r. udział w posiedzeniu Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
18/11/20
Apel do posłów z prośbą o poparcie poparcie nowelizacji ustawy z dnia 22 lipca 2006 r.
03/11/20
Apel Izby Zbożowo-Paszowej do Premiera M. Morawieckiego o pilną nowelizację ustawy o paszach
03/11/20
Apel Izby Zbożowo-Paszowej do Ministra G. Pudy o pilną nowelizację ustawy o paszach
Izba Zbożowo Paszowa
Wróć do spisu treści