Kolegium Arbitrów - Izba Zbożowo-Paszowa

Przejdź do treści

Kolegium Arbitrów

Kolegium Arbitrów
Kolegium Arbitrów.

Na potrzeby naszych członków, a także firm spoza naszej organizacji, przy Izbie Zbożowo-Paszowej funkcjonuje od dwóch kadencji reaktywowane Kolegium Arbitrów, powołane w celu rozstrzygania sporów między podmiotami gospodarczymi na tle wykonywania obowiązków wynikających z umowy kupna – sprzedaży towarów rolnych.

Warunkiem rozpatrywania sprawy przez Kolegium jest odpowiedni zapis w umowie kupna – sprzedaży, iż ewentualne spory będą rozstrzygane przez Sąd Arbitrażowy.


BIURO:  Kolegium Arbitrów przy Izbie Zbożowo-Paszowej
              Ul. Wspólna 56
              00-684 WarszawaRegulamin Kolegium Arbitrów obowiązujący do 20 marca 2019 r.Skład Kolegium Arbitrów do uzyskania w Biurze IZP

Polskie Ogólne Warunki nr 1 w Handlu Zbożem,  Nasionami Oleistymi i Surowcami do Produkcji Pasz

Wróć do spisu treści