Izba Zbożowo-Paszowa

Szukaj
| Aktualności i Wydarzenia |
 Logowanie dla Członków Izby|
Kontakt |
Przydatne Linki |
Przejdź do treści

Menu główne:


Aktualności i Wydarzenia

23/05/16 nowa Notatka Sygnalna z 23 maja      

Prezentacje – ZWZ IZP 25/04/2016    

Podsumowanie wyników projektu ProLegu   

Nowe władze Izby  
Materiały na ZWZ IZP – 25/04/2016  
III Mistrzostwa Polski w półmaratonie branży paszowo-zbożowej   

Warsztaty Izby i FEFAC  – wyzwania  stojące przed Europą Centralną i Wschodnią dotyczące kwestii  zrównoważoności   
Metale ciężkie – uaktualnienie dot. niklu i rtęci   
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2016/53 z dnia 19 stycznia 2016 r. zmieniające  załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego  i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości  dietofenkarbu, mezotrionu, metosulamu i pirymifosu metylowego w określonych  produktach oraz na ich powierzchni.     

ROZPORZĄDZENIE RADY (Euratom) 2016/52 z dnia 15 stycznia 2016 r. określające  maksymalne dozwolone poziomy skażenia promieniotwórczego żywności i pasz po  awarii jądrowej lub w innym przypadku zdarzenia radiacyjnego.  
ROZPORZĄDZENIE 2016/29 ustalające współczynnik przydziału, jaki należy stosować  do ilości objętych wnioskami o wydanie pozwolenia na przywóz, złożonymi od dnia  4 do dnia 8 stycznia 2016 r. w ramach kontyngentu taryfowego otwartego  rozporządzeniem (WE) nr 969/2006 dla kukurydzy.
ROZPORZĄDZENIE 2016/30 ustalające współczynnik przydziału, jaki należy  zastosować do wniosków o pozwolenie na przywóz, złożonych w okresie od dnia 4  stycznia 2016 r. do dnia 8 stycznia 2016 r. w ramach kontyngentów taryfowych  otwartych rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2015/2081, w odniesieniu do  niektórych zbóż pochodzących z Ukrainy.   
Kontyngenty taryfowe UE-Ukraina od 2016 r.   
Wyłudzenia VAT w handlu śrutami   
Doroczne Spotkanie branżowe Izby Zbożowo-Paszowej  
Renacjonalizacja decyzji dot. GMO – pismo do posłów PE   
Spotkanie pożniwne 2015   
Nowy  adres mailowy IZP   
Konferencja PSPO i IZP “Dywersyfikacja surowców paszowych a wzrost opłacalności  produkcji zwierzęcej” – Warszawa, 17 czerwca 2015 r.    

Wyniki badań w sprawie GMO   

Statystyki odwiedzin od 01.10.2015 r.:
 

Liczba odwiedzin

Copyright 2015. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego